Corona

Corona

Informatie voor zwangerschap, bevalling en kraambed tijdens de corona (COVID-19) pandemie

Update 08-05-2020

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. Wat fijn!

In onze regio zijn we nog aan het uitwerken hoe het er precies uit komt te zien. De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (verloskundigenpraktijken, kraamzorg, ziekenhuizen, etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus! Volgende week volgt, na overleg met betrokken partijen, bericht welke versoepelingen er ingevoerd worden.

Wel blijft gelden: kom niet als je luchtwegklachten of andere coronaklachten hebt, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner/begeleider mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Kinderen mogen voorlopig nog niet mee naar de praktijk. En je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

We streven ernaar om maandag 11-05-2020 duidelijkheid te hebben over welke versoepelingen er regionaal ingevoerd worden. Wij laten het jullie direct weten als meer bekend is!


Laatste update: 27-03-2020

Beste zwangere,

Je bent zwanger! Dat is een hele leuke en spannende periode. Helaas wordt de komst van jullie kindje momenteel overschaduwd door de corona pandemie waarmee ook ons land te maken heeft. Om te zorgen dat wij jullie in deze periode kunnen blijven ondersteunen, zijn ook wij genoodzaakt om de richtlijnen en adviezen van het RIVM en onze beroepsvereniging (KNOV) te volgen. Hieronder hebben wij onze instructies voor jullie op een rijtje gezet.

We verzoeken alle cliënten om handzeep en papieren doekjes (keukenrol/tissues) in huis te halen. Mochten we je thuis moeten bezoeken (spoed, bevalling of kraamvisite) dan kunnen wij de juiste hygiënemaatregelen volgen.

Onze bereikbaarheid
We zijn, zoals altijd, telefonisch bereikbaar op ons dienstnummer 06 5581 8008. Om onze contacten (als collega’s) onderling zo veel mogelijk te beperken hebben we, sinds de maatregelen zijn ingevoerd, alleen nog telefonisch contact. Daarom wordt de diensttelefoon doorgeschakeld naar degene die dienst heeft. Dit betekent dat je door ons gebeld kunt worden met een anoniem nummer. Ook staat onze Whatsapp uit. Door de doorschakeling heeft de dienstdoende verloskundige niet altijd de diensttelefoon, waarop de Whatsapp berichten binnenkomen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de vragen die je hebt rechtstreeks bij ons gesteld worden.

Spreekuur
Tot onze grote spijt zijn ook wij genoodzaakt de komende tijd onze zorg drastisch aan te passen. Vanaf nu zullen wij de minimaal vereiste zorg leveren zoals geadviseerd door de KNOV. Dit houdt in dat jullie minder afspraken krijgen en deze afspraken voor een deel telefonisch zijn. Voorafgaand aan de afspraken op de praktijk word je, dezelfde dag of een dag van tevoren, door ons gebeld. We bespreken hoe het met jou en de baby gaat en natuurlijk ook je vragen, zorgen, onzekerheden en wensen. Op de praktijk worden alleen -heel kort- de medische controles gedaan: meten van je bloeddruk en controle van de groei van je buik en de baby (afspraak van 5 minuten). Bloedonderzoek en echo vindt ook op de praktijk plaats (afspraak van 15 minuten). Kijk hier voor het uitgebreide overzicht van de zwangerschapscontroles ten tijde van de corona pandemie.

We willen vragen om samen met ons de gereserveerde tijd te bewaken zodat er niet onnodig oponthoud ontstaat in de wachtkamer. Op een spreekuurdag (meestal dinsdag en donderdag) doen we in de ochtend telefonisch het gesprek van je controle. In de middag is de fysieke controle op de praktijk waar we jouw bloeddruk meten, de groei van je baby controleren door het uitwendig onderzoek (voelen aan je buik) en luisteren naar het hartje van de baby.

Kom NIET naar de praktijk als je verhoging/koorts (>37,5 graden), griep- en/of verkoudheidsverschijnselen hebt. Ook niet bij hoesten, loopneus en andere luchtwegklachten. Neem dan telefonisch contact met ons op. (Diensttelefoon: 06 5581 8008)

Kom alleen naar je controle, neem niemand mee. Ook niet je kinderen of je partner. Zij kunnen je wel afzetten, maar niet de praktijk binnenkomen. Indien gewenst kan je partner via beeldbellen meekijken of je maakt een filmpje met je telefoon. Ook bij echo’s mogen er geen partners mee.

Zijn er bij binnenkomst al anderen in de wachtkamer, houd dan afstand van elkaar, minimaal anderhalve meter. Mocht dit niet lukken wacht dan even buiten, of in de auto. We doen ons uiterste best om dit te voorkomen.

In de wachtkamer hebben we tijdelijk geen koffie of thee. Het speelgoed is opgeruimd en er liggen geen tijdschriften meer. Ook lenen we tijdelijk geen boeken uit.

Bevalling
De keuze voor thuis bevallen of poliklinisch bevallen in het ziekenhuis blijft. Volgens ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren juist tijdens deze corona pandemie een goede optie. Onze ervaring met thuisbevallingen is groot. Mocht er tijdens de bevalling toch een medische reden ontstaan om in het ziekenhuis te bevallen dan verwijzen we jullie door naar het ziekenhuis.

In de ziekenhuizen in Noord Nederland is één van de maatregelen dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie werkzaam mogen zijn. Daarom zijn er vaste bevalteams van verloskundigen samengesteld die de poliklinische bevallingen in het ziekenhuis begeleiden. Deze teams bestaan uit verloskundigen van een aantal verloskundigenpraktijken uit de regio. Dit betekent dat je bij een poliklinische bevalling waarschijnlijk begeleid wordt door een verloskundige die je nog niet kent. Vanuit Neeltje neemt Nita deel aan het bevalteam dat gekoppeld is aan het OZG.

Er zijn regionale afspraken gemaakt dat we als praktijken in de provincie Groningen zowel voor een poliklinische bevalling als bij een medische indicatie verwijzen naar één vast ziekenhuis per regio. Voor Neeltje is dit het OZG in Scheemda.

De plaats van de bevalling -thuis of poliklinisch- blijft natuurlijk jullie keuze en wij volgen jullie wens hier in.

Aanwezigen en bezoek bij je bevalling
Of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, er mag bij je bevalling maximaal één persoon aanwezig zijn. Dit moet steeds dezelfde persoon zijn, er kan niet afgewisseld worden. Er mogen ook geen familieleden of vrienden in huis zijn, of als je in het ziekenhuis bevalt, ergens op de gang of in een wachtkamer blijven wachten. Het is niet toegestaan om na de geboorte kraamvisite te ontvangen in het ziekenhuis. Voor assistentie bij de bevalling zullen wij, zoals altijd, de kraamzorg bellen. Stagiaires mogen niet aanwezig zijn bij de bevalling. Daar komt bij dat landelijk alle stages van verloskundigen in opleiding tot nader orde zijn stop gezet.

Gezondheidsklachten bij een thuisbevalling
Mocht jij of je partner klachten hebben die passen bij het coronavirus – mits jouw temperatuur lager dan 38 graden is – dan zullen wij in beschermde kleding bij je bevalling aanwezig zijn. Ook krijg je dan van ons een mondkapje.

Mocht jij besmet zijn met het coronavirus ten tijde van je bevalling, of bij verdenking op besmetting (bij luchtwegklachten én koorts), dan is het huidige advies dat de bevalling op medische indicatie in het ziekenhuis plaatsvindt.

Gezondheidsklachten bij een poliklinische bevalling
Je partner (of andere begeleider) mag bij klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn ZONDER koorts mee naar het ziekenhuis. Je begeleider wordt dan als geïnfecteerd beschouwd en moet beschermende maatregelen gebruiken die in het ziekenhuis worden gegeven. Als je partner klachten heeft van hoesten, benauwdheid of keelpijn MET koorts, dan mag hij of zij helaas niet aanwezig zijn bij de bevalling. Een andere gezonde begeleider mag wel mee. De bevalling mag gefilmd worden echter zonder zorgverleners in beeld.

Mocht je poliklinisch willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben en/of koorts op het moment dat je gaat bevallen, dan heb je een medische indicatie en zullen er in het ziekenhuis extra maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. Je wordt hierover dan uitgebreid geïnformeerd.

Kraambed
De kraamvisites door Neeltje zullen zo veel mogelijk telefonisch worden gedaan. We kunnen ook beeldbellen. Zijn er zorgen dan komen we uiteraard wel langs.

De kraamzorg zal mogelijk ook haar zorg tot een minimum gaan beperken. Jouw kraamzorgorganisatie zal je daarover informeren.

Het nadrukkelijke advies is om geen kraamvisite te ontvangen. Zeker geen kraamvisite op dagen dat wij langskomen of als de kraamverzorgende aanwezig is. Beeldbellen kan natuurlijk altijd! Mocht je toch kraamvisite willen laten komen, houd je dan aan de landelijke adviezen voor bezoek (maximaal drie personen en houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar). Als je mensen niet binnen wilt laten, maar wel wilt laten kijken kun je ze op ‘(k)raamvisite’ laten komen.

Wij begrijpen heel goed dat deze maatregelen voor jullie een grote teleurstelling zijn. Dat geldt ook voor ons. Onze praktijk kenmerkt zich door veel tijd en aandacht en persoonlijk contact. Helaas kunnen wij dit jullie nu niet bieden op de manier die wij voor ogen hebben. Wel blijven we ten alle tijden bereikbaar voor een luisterend oor, een virtueel kopje thee en digitale knuffel.

Wij houden zelf ook onze eigen gezondheid scherp in de gaten en zullen bij klachten thuis blijven volgens de richtlijnen voor zorgverleners omschreven door RIVM en GGD.

Met de collega verloskundigenpraktijken uit de regio werken we samen aan goede en veilige verloskundige zorg. Het zou, in geval van ziekte van onszelf, kunnen voorkomen dat je een andere verloskundige ziet, voor een spoed-consult of je bevalling. We vragen hier jullie begrip voor.

Overzicht zwangerschapscontroles tijdens corona pandemie

Wie zijn wij
Meer over Rolien en Sannemarije
Zorg van Neeltje
Alles over wat wij te bieden hebben
Wie is Neeltje
Hoe komt de praktijk aan haar naam