Corona

Corona

Laatst bijgewerkt: 18 oktober 22.00 uur

Op deze pagina lees je alles over de coronaregels in de verloskundige zorg, in onze praktijk. Alle teksten in cursief zijn de nieuwste coronamaatregelen.


Kom NIET naar de praktijk: als je klachten hebt die passen bij het virus:

  • als je klachten hebt die passen bij het virus: (milde) verkoudheidsklachten, hoesten, niezen, keelpijn, loopneus en/of koorts (> 38 graden
  • als één van je huisgenoten deze klachten heeft
  • als je nauw contact hebt gehad met iemand die (achteraf) positief getest is op corona

Neem telefonisch contact met ons op en als je zelf klachten hebt meld je dan ook aan voor een coronatest.


Vanaf 14 oktober 2020 zijn er landelijk strengere maatregelen van kracht. Op basis van de Routekaart Coronamaategelen Rijksoverheid van 13 oktober 2020 heeft onze beroepsorganistaie (KNOV) op 15 oktober een routekaart voor verloskundige zorg gepresenteerd. Hier is per risiconiveau aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn. Wij werken volgens deze routekaart. Op dit moment valt de veiligheidsregio Groningen in het risiconiveau ‘ernstig’.

We leveren nog steeds zo veel mogelijk verloskundige zorg op de manier waarop we dat gewend zijn te doen. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat dit zo blijft. Het zijn niet de regels die corona terugdringen, maar ons eigen gedrag. Het allerbelangrijkste blijven de algemene regels zoals handen wassen, 1,5 afstand houden en thuisblijven bij klachten. Dus nog altijd blijft gelden: kom niet als je luchtwegklachten of andere coronaklachten hebt, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je samen met je partner mag komen. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Kinderen mogen nog steeds niet mee naar de praktijk. En natuurlijk mag je ons, net als anders, altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

De situatie in Nederland wordt continu opnieuw beoordeeld en er kunnen elk moment zaken wijzigen. Hou daarom de sociale media van onze praktijk in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

De onderstaande werkwijze is bedoeld om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Op deze manier hopen we bij te dragen aan het niet verder verspreiding van het virus en zo lang mogelijk zorg te kunnen blijven bieden aan jullie, door zelf niet ziek te worden.


Onze bereikbaarheid
We zijn, zoals altijd, telefonisch bereikbaar op ons dienstnummer 06 5581 8008. Om onze contacten (als collega’s) onderling te beperken hebben we voornamelijk telefonisch contact. Daarom wordt de diensttelefoon doorgeschakeld naar degene die dienst heeft. Dit betekent dat je door ons gebeld kunt worden met een anoniem nummer. Ook staat onze Whatsapp vaak uit. Door de doorschakeling heeft de dienstdoende verloskundige niet altijd de diensttelefoon, waarop de Whatsapp berichten binnenkomen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de vragen die je hebt rechtstreeks bij ons gesteld worden.

Algemene adviezen
Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat het COVID-19 virus bij zwangere vrouwen meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Wel is duidelijk dat dit virus zich sneller verspreidt en meer mensen er ziek van worden. Voor zwangeren gelden dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte:

  • blijf bij klachten thuis en laat je testen
  • houd minstens 1,5 meter afstand van andere mensen, ook in de praktijk en in de wachtkamer
  • was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik weggooit
  • schud geen handen
  • werk zo veel mogelijk thuis
  • vermijd drukte (ga weg als het druk is; reis zoveel mogelijk buiten de spits)

Mondkapjes
Wij volgen het algemene advies over het dragen van een mondneusmasker in openbare binnenruimtes. Dit bekent dat iedereen die zich in de praktijk begeeft een mondkapje draagt vanaf binnenkomst. Neem daarom altijd een mondkapje mee als je naar de praktijk komt.

Het correct gebruiken van mondkapjes bij nauw contact (<1,5 meter) langer dan 15 minuten lijkt verspreiding te kunnen voorkomen. Tijdens de bevalling zullen we langer dan 15 minuten binnen de 1,5 meter zijn en kun je ons met een mondkapje treffen. In de kraamtijd zullen wij inzetten op > 1,5 meter afstand houden. Indien we verwachten langer dan 15 minuten nauw contact te hebben dragen wij een mondkapje.


Zwangerschap
Het aantal zwangerschapscontroles is weer gelijk aan voorheen, zoals voor corona. Er zit soms nog iets meer tijd tussen de controles dan je mogelijk gewend bent en de controle rond 20 weken is telefonisch.

Partners, zonder klachten, zijn welkom bij de controles. Bij de eerste afspraak (met vroege echo), de termijnecho, de 20 wekenecho (bij het echocentrum), de groeiecho en het huisbezoek (het bevallingsgesprek) mogen partners sowieso aanwezig zijn. Voor de rest van de controles willen we jullie vragen om goed te overwegen of het nodig is om samen te komen. Volwassenen niet behorend bij je eigen huishouden, zoals familieleden en/of vrienden, mogen helaas niet meer mee naar de praktijk. We weten dat het soms erg lastig is, maar helaas mogen kinderen ook niet mee naar de praktijk.

We houden ons tijdens het spreekuur zoveel mogelijk aan de anderhalve meter afstand en zullen onze spullen steeds reinigen en desinfecteren volgend geldende richtlijnen. Daarnaast is onze wachtkamer nog steeds heel ongezellig kaal (geen tijdschriften, koffie & thee, speelgoed, boeken). De spreekuren zijn ruim gepland om te voorkomen dat er meerdere personen tegelijk in de wachtkamer zijn. Er mogen maximaal twee personen in de praktijk wachten. Aan partners het verzoek om buiten te wachten als er een tweede zwangere de wachtkamer in komt.

Bevalling
Er mag bij de bevalling, naast je partner, 1 persoon extra aanwezig zijn als dat gewenst is. Dat geldt voor de thuisbevalling. Voor een bevalling in het ziekenhuis, zowel poliklinisch (met je eigen verloskundige), als bij een medische indicatie (begeleiding door het ziekenhuis) kunnen er door het ziekenhuis andere maatregelen zijn opgesteld. Tijdens een medische bevalling kunnen zich situaties voordoen waarbij de anderhalve meter regel in de knel komt. In deze situatie wordt er mogelijk één begeleider minder toegestaan. Deze begeleider mag dan helaas ook niet elders in het ziekenhuis wachten.

Gezondheidsklachten bij een thuisbevalling of poliklinische bevalling
Mocht jij of je partner klachten hebben die passen bij het coronavirus en er is nog geen testuitslag bekend, dan zullen wij in beschermde kleding bij je bevalling aanwezig zijn. Ook krijg je dan van ons een mondkapje.

Mocht jij besmet zijn met het coronavirus ten tijde van je bevalling en milde klachten hebben, dan mag je (zonder medische indicatie) met onze begeleiding thuis of in poliklinisch in het ziekenhuis bevallen. Als je besmet bent met het coronavirus en je hebt benauwdheidsklachten of andere ernstige klachten, dan beval je met een medische indicatie in het ziekenhuis.

Mocht je poliklinisch of medisch gaan bevallen en mogelijk of bewezen besmet zijn met het coronavirus op het moment dat je gaat bevallen,dan zullen er ook in het ziekenhuis extra maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. Je wordt hierover dan geïnformeerd.

Je partner (of andere begeleider) mag bij klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn ZONDER koorts mee naar het ziekenhuis. Je begeleider wordt dan als geïnfecteerd beschouwd en moet beschermende maatregelen gebruiken die in het ziekenhuis worden gegeven. Als je partner klachten heeft van hoesten, benauwdheid of keelpijn MET koorts, dan mag hij of zij helaas niet aanwezig zijn bij de bevalling. Een andere gezonde begeleider mag wel mee. De bevalling mag gefilmd worden echter zonder zorgverleners in beeld.

Kraamtijd

In de kraamweek komen we in ieder geval twee keer bij je thuis langs. De rest van de visites doen we telefonisch of via beeldbellen. Nadat de zorg door de kraamverzorgende is afgesloten, komen we meestal nog een derde keer bij je thuis langs om onze zorg af te sluiten. Uiteraard komen we als dat nodig is vaker langs. En we houden tussentijds telefonisch contact met jou en de kraamverzorgende.
Voor bezoek in de kraamtijd zullen er mogelijk door je kraamzorgorganisatie regels zijn opgesteld. Informeer hiernaar bij je kraamzorgorganisatie. Houd hierbij altijd rekening met de regels van de Rijksoverheid. Als wij langskomen moet het mogelijk zijn om >1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen we bezoek vragen om elders te wachten.

Nacontrole
De nacontrole is in overleg telefonisch/via beeldbellen of op de praktijk.

Anticonceptie
Het plaatsen van anticonceptie blijven we doen. We bekijken wel, in overleg met jou, of het mogelijk is om de afspraak uit te stellen. Het anticonceptieconsult (gesprek over welke anticonceptie er mogelijk is en begeleiding bij het maken van een eigen keuze voor anticonceptie die bij jou past) is telefonisch of via beeldbellen.

Uiteraard zijn we nog altijd gewoon 24/7 bereikbaar en zullen we je ook altijd langs laten komen of bezoeken als dat nodig is.

Wie zijn wij
Meer over Rolien en Sannemarije
Zorg van Neeltje
Alles over wat wij te bieden hebben
Wie is Neeltje
Hoe komt de praktijk aan haar naam