Goed om te weten

Zorggegevens, overdracht en klachtenregeling.


Opslaan en verwerken van gegevens

Voor registratie van geboortezorggegevens en coördinatie in de zorg voor jou en je baby werken alle verloskundigen in Nederland mee aan het verstrekken van gegevens. Dit ten behoeve van afstemming en verbetering van de geboortezorg. Ook wij werken hier aan mee en zijn verplicht gegevens aan te leveren aan de onderstaande organisaties.

Praeventis
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de verwerking van bloedonderzoek en de uitvoering van de hielprik. Het RIVM beheert deze gegevens in Praeventis. Voor meer informatie rivm.nl

Peridos
Peridos beheert gegevens over het wel of niet deelnemen aan prenatale screeningsprogramma’s. Bij deelname worden de uitkomsten van het onderzoek geregistreerd. Toestemming is voorwaarde om deel te kunnen aan prenatale screening. Voor meer informatie peridos.nl

Perined
Deze instantie registreert en verwerkt alle verloskundige gegevens (volledig anoniem gecodeerd) ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de verloskundige zorg in Nederland. Vvoor meer informatie perined.nl

Aan het begin en na het afsluiten van onze zorg wordt aan deze organisaties elektronisch bericht verstuurd. Als je hier bezwaar tegen hebt laat het ons dan weten.


Overdracht van gegevens naar andere zorgverleners

Het komt regelmatig voor dat we tijdens de zwangerschap, bevalling of het kraambed gegevens over zullen dragen aan andere zorgverleners (mondeling of schriftelijk). Bijvoorbeeld bij overdracht aan of overleg met huisarts,  gynaecoloog,  kinderarts,  kraamzorg of consultatiebureau. Wanneer we de zorg, en dus de gegevens overdragen, ben je hiervan altijd vooraf op de hoogte. Ook als het nodig is om te overleggen zullen we dit van te voren met je bespreken. Mocht je bezwaar hebben dan kan je dat op dat moment aangeven.


Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.

Bespreek je klacht met ons
Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Het liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt. We maken graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kan je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Schakel een klachtenfunctionaris in
Wil je meer weten over jou rechten of wil je advies? Of wil je jouw klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vindt je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan  contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met jou waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren jou wat je kan doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl.

Wij proberen, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvangt je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Als je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Kijk voor meer informatie op geschilleninstantieverloskunde.nl

Heb je een vraag?

  (* = altijd invullen)

  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.

  Zwanger bij Neeltje
  Jouw wensen staan centraal
  Regeldingen
  Wat te regelen als je zwanger bent
  Prenatale screening
  Meer over onderzoek naar je kindje