Prenatale screening

Prenatale screening

De mogelijkheden van onderzoek naar je ongeboren kindje.

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap naar aangeboren afwijkingen bij de baby. De testen kunnen niet met zekerheid vaststellen of je kind een aandoening heeft. Ze kunnen aangeven of je kind een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening of dat er aanwijzingen zijn voor een aangeboren afwijking. Als uit deze test(en) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een aangeboren afwijking dan kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek.

Je kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:
1. Screening op down-, edwards- en patausyndroom met de combinatietest of de NIPT (niet-invasieve prenatale test).
2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ofwel 20 wekenecho, waarmee je informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij de foetus.

Je beslist zelf of je wel of niet wil deelnemen aan één of meerdere vormen van prenatale screening.

Bij je eerste bezoek krijg je van ons de vraag: “Wil je meer weten over prenatale screening?”. Wil je geen informatie over deze screening? Wij zullen je dan verder niets over de screening vertellen. Je kiest er dan voor om je kind niet te laten onderzoeken met prenatale screening. Als je zegt dat je meer wilt weten doen we een counselingsgesprek; een uitgebreid gesprek over de mogelijkheden van de prenatale screeningstesten. De voor- en nadelen van deze testen worden besproken en mogelijke redenen voor jullie om hier wel of niet voor te kiezen. We begeleiden jullie in het maken van een eigen keuze. Pas na dit uitgebreide gesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt.

Screening op down-, edwards- en patausyndroom

Bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom kun je kiezen uit twee verschillende testen:

  • De combinatietest. Dit bestaat uit een bloedonderzoek en echo-onderzoek van je kind. Het onderzoek kan tussen 9 en 14 weken zwangerschap. De combinatietest berekent hoe groot de kans is dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.
  • De NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij jou, de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap.

De NIPT wordt sinds april 2017 aangeboden en is nog onderdeel van een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2). Je kan dan ook alleen kiezen voor de NIPT als je toestemming geeft voor deelname aan de studie.

De combinatietest en de NIPT geven geen zekerheid. Maar als je een gunstige uitslag hebt is er geen indicatie voor vervolgonderzoek. Als je een ongunstige uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Je beslist zelf of je wel of geen vervolgonderzoek wilt.

De zorgverzekering betaalt het gesprek met ons. De testen moet je zelf betalen. Voor actuele prijzen zie onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek)

De 20-wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze medische echo wordt voornamelijk gekeken naar aanleg van het kindje, de ontwikkeling van de organen, de groei en de hoeveelheid vruchtwater. Als een kindje (ernstige) lichamelijke afwijkingen heeft kan dit eventueel ontdekt worden tijdens deze echo. Niet alle afwijkingen zijn te zien bij de 20-wekenecho. Dit onderzoek wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Meer informatie

Lees je in en laat je goed informeren over deze onderzoeken en neem een weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen. Voorafgaand aan het counselingsgesprek op de praktijk kan je alvast informatie vinden op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze website staat ook de keuzehulp “Bewust kiezen” die je kan doornemen.

De echo’s die gemaakt worden in het kader van de prenatale screening, de nekplooimeting (onderdeel van de combinatietest) en de 20-wekenecho, worden niet door ons zelf gedaan. Dit zijn specialistische echo’s die plaatsvinden in een prenataal screeningscentrum. Deze zijn, in onze regio gevestigd in Groningen en Stadskanaal. Neeltje heeft een samenwerking met prenataal screeningscentrum Echotoon in Groningen en SeeYourBaby (meerdere locaties). De dichtstbijzijnde vestiging van See Your Baby is in Stadskanaal, gevestigd in Verloskundigenpraktijk New Life. Bij Echotoon is er geen mogelijkheid voor de nekplooimeting.

De bloedafname voor de NIPT vindt plaats in een ziekenhuis.

Meer informatie over prenatale diagnostiek en mogelijke vervolgonderzoeken kan je ook vinden op rivm.nl/zwangerschapsscreeningen. De informatie is op deze website in verschillende talen beschikbaar.

Lees meer

Over prenatale screening:
onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Over nipt en over de TRIDENT studies:
meerovernipt.nl

Ook in andere talen:
rivm.nl/zwangerschapsscreeningen

Prenatale screeningscentra

Echotoon

See Your Baby

Vita

Heb je een vraag?

(* = altijd invullen)

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.

Gezond zwanger
Adviezen voor jezelf en je kindje
Vragen?
Je kan ons altijd bellen!
Zorggegevens
Registratie bij deelname screening