Prenatale screening

Prenatale screening

De mogelijkheden van onderzoek naar je ongeboren kindje.

Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te kunnen beoordelen of je kindje een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. De testen kunnen niet met zekerheid vaststellen of je kind een aandoening heeft, maar kunnen enkel een indruk geven of je kind een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening. Als uit deze test(en) blijkt dat deze kans verhoogd is, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek; Prenatale Diagnostiek.

Onder prenatale screening verstaan wij een combinatietest (nekplooimeting); een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test), beide testen screenen op down-, edwards-, en patausyndroom; en een 20-weken echo (Structureel Echoscopisch Onderzoek ofwel SEO). Je beslist zelf of je wel of niet wil deelnemen aan één of meerdere vormen van prenatale screening.

Bij je eerste bezoek krijg je van ons de vraag: “Wil je meer weten over prenatale screening?”. Wil je geen informatie over deze screening? Wij zullen je dan verder niets over de screening vertellen. Je kiest er dan voor om je kind niet te laten onderzoeken met prenatale screening. Als je zegt dat je meer wilt weten doen we een counselingsgesprek; een uitgebreid gesprek over de mogelijkheden van de prenatale screeningstesten. De voor- en nadelen van deze testen worden besproken en mogelijke redenen voor jullie om hier wel of niet voor te kiezen. We begeleiden jullie in het maken van een eigen keuze. Pas na dit uitgebreide gesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt.

Screening op down-, edwards- en patausyndroom

Downsyndroom is een aandoening waarmee iemand wordt geboren. Downsyndroom houd je je hele leven. Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.

Edwards- en patausyndroom zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte. Edwards- en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom.

Bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom kun je kiezen uit twee verschillende testen:

  • De combinatietest. Dit bestaat uit een bloedonderzoek en echo-onderzoek van je kind. Het onderzoek kan tussen 9 en 14 weken zwangerschap. De combinatietest berekent hoe groot de kans is dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.
  • De NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij jou, de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap.

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. Sinds 1 april 2017 kan je kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als je meedoet aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2). De combinatietest en de NIPT geven geen zekerheid. Maar als je een gunstige uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek. Als je een ongunstige uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen. Je beslist zelf of je wel of geen vervolgonderzoek wilt.

De zorgverzekering betaalt het gesprek met ons. De testen moet je zelf betalen.

  • De combinatietest kost €168. Soms betaalt een aanvullende verzekering de test. Informeer bij je zorgverzekeraar.
  • De NIPT moet je altijd zelf betalen en kost €175.

20-wekenecho (structureel echoscopisch onderzoek)

De 20-wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze medische echo wordt voornamelijk gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje, de groei en de hoeveelheid vruchtwater. Als een kindje ernstige lichamelijke afwijkingen heeft kan dit eventueel ontdekt worden tijdens deze echo. Niet alle afwijkingen zijn tijdens de 20-wekenecho te zien. Dit onderzoek wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Meer informatie

Laat je goed informeren over deze onderzoeken en neem een weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen. Ook is het goed om je van te voren in te lezen op onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze website staat ook de keuzehulp “Bewust kiezen” die je kan doornemen.

De echo’s die gemaakt worden in het kader van de prenatale screening; de nekplooimeting (onderdeel van de combinatietest) en de 20-wekenecho, worden niet door ons zelf gedaan. Dit zijn specialistische echo’s die plaatsvinden in een prenataal screeningscentrum. Deze zijn, in onze regio gevestigd in Stadskanaal, Groningen en Winschoten. Neeltje heeft een samenwerking met prenataal screeningscentrum Echotoon in Groningen en SeeYourBaby (meerdere locaties). De dichtstbijzijnde vestiging van See Your Baby is in Stadskanaal, gevestigd in Verloskundigenpraktijk New Life. In Winschoten is in het OZG een dependance gevestigd van Vita (Groningen). Bij Echotoon is er geen mogelijkheid voor de nekplooimeting.

De bloedafname voor de NIPT vindt plaats in één van de vier ziekenhuizen in de provincie.

Meer informatie over prenatale diagnostiek en mogelijke vervolgonderzoeken kan je ook vinden op prenatalescreening.nl. De informatie is op deze website in verschillende talen beschikbaar.

Lees meer

Over prenatale screening:
onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Over nipt, bloedafnamelocaties en betalen:
meerovernipt.nl

Ook in andere talen:
prenatalescreening.nl

Prenatale screeningscentra

Echotoon

See Your Baby

Vita

Heb je een vraag?

(* = altijd invullen)

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.

Gezond zwanger
Adviezen voor jezelf en je kindje
Vragen?
Je kan ons altijd bellen!
Zorggegevens
Registratie bij deelname screening